Nasze działania

Realizujemy programy…

Profilaktyka uniwersalna

„Wspólny mianownik”

Program Wzmacniania Rodziny PWR 10 – 14

Unplugged

 

Profilaktyka selektywna

Trening Zastępowania Agresji Art

Trening umiejętności społecznych

Program POMOST

 

Profilaktyka wskazująca

Program „Candis”

Program „Razem”

 

Działania :

Działania w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej

 

Działania na terenie Poradni

 

Porady, konsultacje dla uczniów i rodziców

Szkolenia

Szkolenia nauczycieli i wychowawców