O nas

Nasz zespół tworzą:

mgr Paweł Andrzejuk – pedagog resocjalizacji, pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna, spec. ter. uzależnień KBPN w procesie certyfikacji, wychowawca młodzieży, realizator programów profilaktycznych, trener programu „Program Wzmacniania Rodziny 10 – 14”, trener programu „Szkoła dla rodziców i opiekunów”, trener programu terapeutycznego CANDIS, trener terapii motywującej dialogiem motywującym PTTM, trener programu TZA ART

mgr Weronika Staroń – pedagog resocjalizacji, Specjalista Terapii Uzależnień certyfikat KBdsPN, Trener terapii motywującej, Terapeuta PTTM, uczestniczka szkoleń z zakresu terapii poznawaczo-behawioralnej, wychowawca dzieci i młodzieży, trener profilaktyki i uzależnień behawioralnych, realizatorka autorskich programów terapeutycznych, trener programu profilaktyki uniwersalnej „PWR 10 – 14”, trener programu TZA

mgr Anna Szcześnik – pedagog (pedagogika opiekuńczo – wychowawcza), Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów Pracujących z Dziećmi, Młodzieżą i Rodzicami w Instytucie Terapii Gestalt – Kraków, szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej w Ośrodku Edukacji Psychologicznej Wrocław, ukończone studia podyplomowe : Profilaktyka i terapia uzależnień (DSW Wrocław), Studium Mediacji, trener programu TZA-ART, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji w KBdsPN –

mgr Anna Adamowska-Kałwa – pedagog(pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej), specjalista z zakresu pomocy społecznej(ukończone studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej), szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych, przemocy w rodzinie, realizatorka programów profilaktycznych, dotyczących przemocy wśród młodzieży, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego.

mgr Teresa Brandys – Tylipska – specjalista psychologii klinicznej, superwizor psychterapii uzależnień, superwizor psychoterapii PTP, superwizor treningu i warsztatu psychologicznego, trener uzależnień behawioralnych, wykładowca akademicki

Barbara Zataj – wieloletnia współprowadząca grupę wsparcia dla rodziców i rodzin osób uzależnionych w Stowarzyszeniu „To Człowiek” w Opolu, trener programu profilaktyki uniwersalnej „Program Wspierania Rodzin 10 – 14”, Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek” w Opolu

Nasz wolontariat:

Adam Planetorz – student pedagogiki resocjalizacyjnej

Marcin Lewoniewski – student, fotograf, grafik komputerowy