Razem

logo_ofertowki_RAZEM_male

PROGRAM dla osób uzależnionych oraz ich rodzin

MOTYWACJA, WSPARCIE, PROFILAKTYKA, TERAPIA, PRACA Z RODZINĄ

Dla kogo?

młodzież od 16 roku życia
młodzi dorośli,
rodzice
rodziny osób uzależnionych

Czas trwania?

12-18 miesięcy
każde spotkanie trwa 2 godziny

Program edukacyjno wspierający „Razem” skierowany jest głównie do młodzieży i młodych dorosłych, mających problemy ze szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych. Jest między innymi narzędziem diagnostycznym, które pomaga zarówno w określeniu stopnia problemu, jak też w dostosowaniu odpowiednich działań, mających na celu pomoc osobie uzależnionej. Osoby we wstępnej fazie, utożsamiane są ze stratami wynikającymi z zażywania substancji psychoaktywnych oraz motywowane do utrzymywania abstynencji. Kolejnym etapem realizacji programu jest oddziaływanie, dzięki któremu możliwe jest dostrzeżenie i rozmontowanie mechanizmów jakimi kieruje się uzależnienie. Ostatnim elementem programu są spotkania grupy dalszego trzeźwienia. Spotkania te mają na celu pomoc w radzeniu sobie z nawrotami, stresem i innymi problemami dnia codziennego. W grupie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły leczenie stacjonarne i chcą kontynuować pracę nad sobą w formie post rehabilitacji. Program „Razem”, to również pomoc osobom nieradzącym sobie w warunkach ambulatoryjnych. Koncentrujemy się wtedy na motywowaniu do podjęcia terapii w ośrodku stacjonarnym.

Ważnym elementem programu jest praca z rodzicami osób uzależnionych. Zajęcia mają charakter pracy systemowej, opartej na rozmowach indywidualnych oraz grupowych/samopomocowych. Spotkania mają za zadanie przedstawić problem uzależnienia z perspektywy biologicznych mechanizmów, nauczyć radzenia sobie w komunikacji z osobą uzależnioną oraz pokazać i utrwalić szereg nowych kompetencji wychowawczych.

Program „Razem” był dwukrotnie superwizowany, a jego realizatorzy uczestniczą w cyklicznych spotkaniach superwizyjnych.

NA PROGRAM SKŁADAJĄ SIĘ

  • Praca nad głodem związanym z zaprzestaniem przyjmowania substancji psychoaktywnych.
  • Praca nad bezsilnością.
  • Praca nad tożsamością osoby uzależnionej.
  • Nabywanie umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych niezbędnych do trzeźwego życia poprzez konkretne zajęcia treningowe.
  • Praca nad rozbrajaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia.
  • Praca nad zwiększeniem poczucia rozumienia tego, co się wokół dzieje, poczucia sensu i celowości w działaniach zmierzających do zmiany.