OGARNIJ SIĘ! JUŻ CZAS

logo_ofertowki_OGARNIJ_SIE_male

OGARNIJ SIĘ! JUŻ CZAS... PROGRAM profilaktyki uniwersalnej

Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz ich rodzicom

Dla kogo?

młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
rodzice uczącej się młodzieży
opiekunowie uczącej się młodzieży

Czas trwania?

2 godziny lekcyjne dla każdej klasy

Program kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Celem programu jest uświadomienie młodym ludziom o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych - alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy. Sposób prowadzenia zajęć uzależ- niony jest od specyfiki danej klasy, zależny jest również od wieku grupy odbiorczej. Polega między innymi na obalaniu mitów krążących wokół substancji uzależniających. Wskazywane i wzmacniane są pozytywne strony życia w abstynencji.

Zajęcia prowadzone są w formie mini wykładu z omówieniem zagadnień z zakresu tematyki uzależnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz dyskusji z młodzieżą po uprzedniej projekcji filmu.

Jako zwieńczenie zajęć, proponujemy koncert młodych artystów propagujących trzeźwość, pozytywne nastawienie do świata oraz życie w dbałości o wartości moralne. Mile widziane są osoby chcące zaprezentować własną twórczość. Posiadamy własny, dobrej klasy sprzęt nagło- śnieniowy. Jest to świetny sposób ukazania młodym ludziom możliwości czerpania radości z muzyki i imprez bez używania środków psychoaktywnych.

Organizujemy również zajęcia dla kadr pedagogicznych oraz prelekcje dla rodziców, mające na celu pogłębienie wiadomości z zakresu zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych, sposobów rozpoznawania problemu wśród młodzieży oraz środków zaradczych.

NA PROGRAM SKŁADAJĄ SIĘ

  • Motywowanie do świadomych, codziennych działań profilaktycznych jako uniwersalny sposób zapobiegania problemom życiowym.
  • Czym jest uzależnienie - omówienie problemu.
  • Biologiczne mechanizmy uzależnień.
  • Wskazywanie i umacnianie postaw alternatywnych wobec zażywania, zachęta do rozwijania pasji i zainteresowań.
  • Omówienie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz z problemami życiowymi młodych ludzi.
  • Nieuchronność strat wywołanych zażywaniem narkotyków, na przykładzie znanych artystów muzycznych.