Grupa Wsparcia

logo_ofertowki_GRUPA_RODZIN_male

GRUPA WSPARCIA dla rodzin osób uzależnionych

SPOTKANIA odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia TC.

Dla kogo?

rodzice osób uzależnionych
rodziny osób uzależnionych

Czas trwania?

czas nieokreślony
zalecane min.12 miesięcy
każde spotkanie trwa ok. 2-3 godziny

Bez wątpienia sytuacja, w której znajduje się rodzina osoby uzależnionej nie jest łatwa i przyjemna. Członkom rodziny towarzyszy często poczucie krzywdy i bezradności. Grupa wsparcia składa się z osób połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim. Wzajemna pomoc jest podstawą życia społecznego - samemu trudno walczyć.

Rodzice zdobywają wiedzę na temat uzależnienia oraz otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu wspólnych problemów. Uczestnictwo w grupie to także nauka tego, w jaki sposób właściwie pomóc uzależnionemu w jego procesie leczenia, oraz jak chronić siebie i pozostałych członków rodziny.

NA PROGRAM SKŁADAJĄ SIĘ

 • Wzajemne wsparcie oraz pogłębianie wglądu w mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia.
 • Zwalczanie bezradności wobec choroby.
 • Nauka konstruktywnych zachowań w relacji z osobą uzależnioną.
 • Poznanie technik właściwej komunikacji i sposobów rozwiązywania konfliktów.
 • Uświadomienie sobie znaczenia realizacji własnych potrzeb w procesie zdrowienia bliskiej osoby.
 • Pogłębienie umiejętności wychowawczych.
 • Nauka asertywności, stanowczości i konsekwencji.
 • Budowanie siły i nadziei w walce o lepszą jakość życia.
 • Redukowanie poczucia osamotnienia.
 • Wspólne rozwiązywanie problemów.
 • Wskazywanie różnych form pomocy osobom z problemem uzależnienia oraz ich bliskim.