Candis

logo_ofertowki_CANDIS male

PROGRAM TERAPEUTYCZNY dla osób problemowo zażywających przetwory konopi

„CANDIS” jest pierwszym w Polsce programem terapeutycznym dedykowanym osobom mającym problemy z powodu używania przetworów konopi.

Dla kogo?

osoby powyżej 16 roku życia

Czas trwania?

10-13 spotkań (ok. 3 miesiące)
każde spotkanie trwa 1,5 godziny

Badania przeprowadzone w ostatnich latach w Polsce odnotowują wzrost konsumpcji marihuany i haszyszu, czyli przetworów konopi indyjskich zarówno wśród młodzieży (CBOS 2010; IPiN 2011) jak również w populacji generalnej (CINN 2010). Ponadto z prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii monitoringu zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków wynika, iż większość pacjentów i placówek ambulatoryjnych wskazuje na problemowe zażywanie przetworów konopi indyjskich.

W trakcie całego programu poszczególne elementy leczenia stosowane są pojedynczo lub w kombinacji. Sesje początkowe prowadzone są nawet dwa razy w tygodniu. Ich celem jest budowanie motywacji do uczestnictwa w leczeniu i do zmiany wzoru używania substancji. Niezwykle istotne jest przekazanie informacji zwrotnej dotyczącej wyników sesji diagnostycznej. Ma ona uświadomić pacjentowi problemy i konsekwencje związane z używaniem konopi. Z kolei wyjaśnienie pacjentowi biopsychospołecznego modelu powstawania uzależnienia jest ważną podstawą w budowaniu poczucia sensu i wagi terapii. Przez staranne rozważenie zarówno powodów abstynencji, jak i powodów używania konopi oraz obaw pacjenta dotyczących skutków zaprzestania używania ma zostać zbudowana motywacja do zmiany.

Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych w Niemczech, w których wzięło udział 210 osób, prowadzonych z wykorzystaniem grupy kontrolnej oraz losowym doborem do grupy badawczej. Z badań ewaluacyjnych prowadzonych po 3 i 6 miesiącach od zakończenia programu wynika, iż od 41 do 45 % osób, które ukończyły program zachowuje pełną abstynencję przy równoczesnej poprawie funkcjonowania w wymiarze rodzinnym, zawodowym, prawnym. Abstynencja została potwierdzona badaniami płynów ustrojowych (moczu). Kolejnych kilkanaście procent osób istotnie ograniczyło używanie substancji psychoaktywnych. Osiągnięty w badaniu wskaźnik abstynencji, bliski 50%, jest znacząco wyższy niż w wielu innych badaniach prowadzonych w podobnych populacjach pacjentów (wskaźnik ten wynosi od 23 do 34%), co lokuje program Candis wśród metod o wysokiej skuteczności.

NA PROGRAM SKŁADAJĄ SIĘ

  • Dialog Motywujący (Miller, Rollnick, 2002) – mający na celu wspieranie i rozwijanie motywacji do zmiany.
  • Terapia behawioralno – poznawcza (Kadden,1992, Monti i wsp. 1989) – mającą na celu wykształcenie umiejętności pomagających zmienić wzory zachowania związane z używaniem konopi i nauczenie się życia w abstynencji.
  • Trening umiejętności psychospołecznych (D’Zurilla, Goldfried, 1971) mający na celu wyćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów.