Bezpieczna Rodzina

logo_ofertowki_BEZPIECZNA_RODZINA_male

BEZPIECZNA RODZINA PROGRAM EDUKACYJNO-WSPIERAJĄCY dla rodziców i innych dorosłych członków rodzin osób uzależnionych

Podstawowa wiedza o mechanizmach uzależnienia,
Wzmocnienie emocjonalne,
Utrwalanie właściwych praktyk I zachowań

Dla kogo?

rodzice osób uzależnionych
rodziny osób uzależnionych

Czas trwania?

10 sesji
zalecane dodatkowe uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia
każde spotkanie trwa ok. 2 godziny

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi jest przeżyciem niezwykle traumatyzującym także dla ich rodzin. Z używaniem tych substancji, niejednokrotnie powiązany jest szereg dodatkowych problemów - m. in. szkolnych oraz prawnych (kradzieże, dewastacje). Członkom rodzin często towarzyszy poczucie krzywdy i bezradności. Zwykle, za wszelką cenę chcą pomóc bliskiej osobie uzależnionej, nie wiedząc jak to zrobić. Młody człowiek jest osadzony w rodzinie, rodzina zaś jest systemem, w którym zmiana w sferze emocji i zachowań u rodzica wpływa na zmianę w jego postępowaniu.

Rodzice uzależnionego często wymagają zmian tylko od swojego dziecka, nie zdając sobie sprawy, że modyfikacji potrzebuje cała rodzina. Teoria systemów rodzinnych Bradshaw’a uznaje całą rodzinę za pacjenta, a uzależnienie traktuje się jako sygnał psychopatologii lub dysfunkcjonalności całego systemu. To zwykle, właśnie na płaszczyźnie komunikacji z rodziną pojawiają się pierwsze trudności młodego człowieka. Nieprawidłowo funkcjonująca rodzina może w znacznym stopniu utrudniać utrzymywanie abstynencji przez dziecko leczące się z uzależnienia, jak również być powodem wielu stresogennych sytuacji, mogących stać się przyczyną powrotu do zażywania środków psychoaktywnych.

Cykl zajęć skierowany jest do rodziców i członków rodzin młodzieży lub młodych dorosłych uzależnionych, bądź też ryzykownie nadużywających substancje psychoaktywne – alkohol, narkotyki czy dopalacze. Jest to grupa osób, którym w związku z wynikłymi problemami, zależy na tym, by poradzć sobie z własną frustracją, bólem emocjonalnym, problemami wychowawczymi oraz idącą w parze dysfunkcją komunikacji z dorastającym dzieckiem. Adresatami zajęć mogą być także rodzice nastolatków borykających się z problemem uzależnienia behawioralnego (hazard, uzależnienie od internetu, gier komputerowych).

NA PROGRAM SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE TEMATY

  • Mechanizmy i biologiczne podstawy uzależnienia.
  • Rozpoznawanie uzależnienia u ludzi młodych. Formy leczenia.
  • Zagadnienia okresu adolescencji. Funkcjonowanie uzależnionego w jego środowisku społecznym.
  • Szczególne znaczenie presji rówieśniczych w uzależnieniu.
  • Trudności rodziców w relacji z uzależnionymi dziećmi.
  • Kompetencje wychowawcze rodziców młodzieży uzależnionej.
  • Komunikacja w rodzinie.


Celem nadrzędnym programu jest podniesienie jakości funkcjonowania uczestników programu wobec uzależnionych członków rodzin i radzeniu sobie z trudnościami. To również szeroko rozumiany wątek edukacyjny, pokazujący szczegółowo mechanizmy jakimi kierują się osoby uzależnione. Zajęcia mają za zadanie odbarczanie z win, oraz wzmacnianie i utrwalanie właściwych praktyk i zachowań.