Program wzmacniania rodziny
Wrzesień 2, 2016
Przekaż 1% swojego podatku
Marzec 14, 2017

Przekaż darowiznę

OD PONAD 13. LAT POMAGAMY LUDZIOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM

Każda darowizna z Państwa strony pomaga ratować innych. DZIĘKUJEMY!

KONTO: PKO BP Opole 27 1020 3668 0000 5202 0095 1053

KRS: 0000186602

Wpłacając darowiznę na potrzeby Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych To Człowiek w Opolu – organizację pożytku publicznego, możesz obniżyć należny podatek dochodowy.

Kwotę darowizny możesz odliczyć od dochodu (dochód = przychód – koszty uzyskania przychodów), od którego obliczasz podatek dochodowy

Uwaga! Obowiązuje limit darowizny, który wynosi:  

6 % dochodu- jeżeli płacisz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i nie jesteś przedsiębiorcą, który wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym lub kartą podatkową.

10 % dochodu- jeżeli płacisz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), i jest wspólny dla darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego i na cele honorowego krwiodawstwa.

Odliczenia można dokonać, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia.  W zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37 należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane Stowarzyszenia (nazwę i adres). (Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 ustawy o podatku dochodowym.